Empir Group

Empir Group är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT och verksamhetsutveckling. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Empir Group arbetar inom ett flertal olika branscher, med allt från e-hälsa, affärsinformation och byggindustri till myndighetssystem och försvar och samhällssäkerhet. Koncernen verkar inom områden från mobilitet och telematik till produkt- och artikelinformation samt komplex databasinformationshantering med höga krav på säkerhet och prestanda. Denna bredd ställer krav på specialistkompetens och särskilt kunnande, vilket tillgodoses genom en indelning av verksamheten i tre affärssegment:

  • Empir Solve Konsultverksamhet inom IT, affärsutveckling och tekniska system.
  • Empir Apply Applikationserbjudanden och produktkoncept.
  • Empir Serve Tjänster inom IT-infrastruktur, support och molntjänster.

Empir Groups innehav I Network Enabling System Partner (NESP) AB ägs via dotterbolaget BDefence AB.

Fakta om Empir Group

Huvudkontor: Stockholm

Antal anställda (2017): 250

Företaget startades: 1998

Specialistområden: Konsulttjänster inom IT- och verksamhetsutveckling, drift- och infrastrukturtjänster, specialiserade applikationserbjudanden.

Webbplats: empir.se

Övriga ägare

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se