BnearIT

BnearIT AB är ett konsultbolag med huvudverksamhet i norra Sverige. Företaget har tre verksamhetsområden:

  • Systemintegration
  • Content Management
  • Verksamhetsutveckling

Inom Systemintegration återfinns den verksamhet som resursförsörjer uppdragen mot FMV som går genom NESP. I huvudsak är det de grundläggande funktionerna inom systemintegration (informationsinfrastruktur) som BnearIT ansvarar för.

I dessa funktioner inräknas till exempel infrastrukturnära systemutveckling som DNS-SD, registerfunktioner, system management (loggning, fjärrstyrning och andra tjänsteorienterade funktioner som orkestrering) samt samverkan med säkerhetsfunktioner som autentisering och auktorisation.

Inom verksamhetsområdet Systemintegration utgör en tjänsteorienterad arkitektur grundstommen i den mjukvaruutveckling som genomförs i egna projekt och i konsultuppdragen hos kunder.

Fakta om BnearIT

Huvudkontor: Luleå.

Antal anställda (2014): 28.

Företaget startades: 2002.

Specialistområden: Informationsinfrastruktur, arkitektur, webbutveckling, projektledning.

Webbplats: bnearit.se

Övriga ägare

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se