CAG Novus

C.A.G Novus Consulting är ett konsultföretag med spetskompetens inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik.

Inom området försvar arbetar vi med kravhantering, testledning, systems engineering, verksamhets- och beslutsstöd. Vi har kompetens inom militära radio- och ledningsstödsystem, försvarslogistik (ILS), validering och verifiering (VoV) av materielsystem, grund- och förvaltningsdata och fartygssystem.

Inom integration kan vi leverera allt från rent expertstöd till hela integrationslösningar. Vi har även verksamhetskompetens inom logistik från både svenska och internationella storföretag och stödjer dem med supply chain management, enterprise architecture (EA), integrationsarkitektur, infrastruktur och verksamhetsutveckling.

CAG Novus Consultings innehav I Network Enabling System Partner (NESP) AB ägs via dotterbolaget BML Consulting AB.

Fakta om CAG Novus

Huvudkontor: Nacka Strand

Antal anställda (2018):

Företaget startades: 2008

Specialistområden: Radio, militära stödsystem, ledningsstöd, verksamhetsstöd, integration, infrastruktur och verksamhetsarkitektur.

Webbplats: cag.se

Övriga ägare

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se