Centric Labs

Vi har en omfattande kunskap och erfarenhet av att arbeta med utveckling och genomförande av Network Enabled Capabilities (NEC). NEC är ett koncept för utbyte av information inom och mellan organisationer, människor, information och teknik.

Vi har bredd, djup, kunskap och erfarenhet av interoperabilitet, arkitektur och design som möjliggör unika samarbeten, samverkan och informationsdelning. Vi har deltagit i och genomfört internationella projekt för bland annat NATO och EDA (European Defence Agency). Bland annat har vi har tagit fram designreglerna för NATO Inteoperability, och drivit arbetet med MARSUR (Maritime Surveillance project) för EDA.

Exempel på genomfördag uppdrag för FMV och Försvarsmakten:

Försvarets Materielverk

  • Drivande i utvecklingen av FMLS TS SUCBAS (sjöbevakning i Östersjön)
  • Produktionsledningen under hela föregående avtalsperiod via NESP
  • Förbandsinstansiering – ledning

Försvarsmakten

  • Produktionsledning MSK Ledsyst. Utveckling av FM produktionsprocess.
  • Utveckling underrättelsesystem FM KE och MUST.

Fakta om Centric Labs

Huvudkontor: Stockholm.

Antal anställda (2014): 6.

Företaget startades: 2007.

Specialistområden: Militärförmågeutveckling, interoperabilitet, strategi, konceptutveckling, arkitektur och design samt management.

Webbplats: centriclabs.se

Övriga ägare

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se