CGI

CGI är 68 000 medarbetare i 40 länder i Nord- och Sydamerika, Asien och Europa. Vi erbjuder alla typer av IT-lösningar och IT-tjänster som möjliggör för våra kunder att framgångsrikt utveckla sin verksamhet.

Vårt främsta mål är att våra kunder ska nå sina affärsmål, att våra medarbetare ska ha intressanta och utvecklande jobb och att våra ägare ska få god avkastning på sitt kapital.

Vi levererar resultat

  • CGI har över 35 år av erfarenhet inom IT och numera 68 000 medarbetare i 40 länder
  • Vår modell med närhet till våra kunder är grund för ansvarstagande och goda kundrelationer
  • Vi arbetar globalt med olika kompetenscenter på fyra kontinenter
  • Vår arbetsmetodik är certifierad enligt ISO-9001, vilket innebär vi levererar i tid och, enligt budget
  • Vår kunskap om olika branscher, vårt breda tjänsteutbud och erfarenhet inom IP-lösningar är den bas vi bygger på för att skapa framgång åt våra kunder

Fakta om CGI

Huvudkontor: Kista för den svenska delen. CGI:s koncernhuvudkontor ligger i Montreal, Kanada.

Antal anställda (2014): ca 4 500 i Sverige. Koncernen har ca 68 000 anställda.

Företaget startades: 1976.

Specialistområden: CGI erbjuder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar.

Webbplats: cgi.se

Övriga ägare

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se