Generic

Generic hjälper kunder att utveckla sin verksamhet och sina IT-system. Företaget verkar inom områden där kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säker och kritisk kommunikation är höga. Kunderna finns inom försvar, offentlig sektor, samhällssäkerhet och inom produktutvecklande industri (energi, telekommunikation, transport och medicinsk teknik).
Bolaget möter kundernas behov inom fyra kompetensområden:

  • Verksamhetsutveckling, projektledning och arkitektur
  • Kommunikation, sensorteknik och IT-säkerhet
  • Försvarslogistik
  • Teknisk systemutveckling

Den primära kunden för Generic är FMV där vi bidrar med oberoende tekniskt konsultstöd vid upphandling av komplexa system. Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Processutveckling och informationsmodellering
  • Stöd till projektledning/samordning
  • Kravanalys och kravspecificering
  • Granskning och framtagning av tekniska specifikationer
  • Studier och utredningar resulterande i beslutsunderlag för kunden
  • Utvärdering av kravuppfyllnad och systemprestanda

Fakta om Generic Systems Sweden AB

Huvudkontor: Nacka.

Antal anställda (2014): 50.

Företaget startades: 1993.

Specialistområden: Verksamhetsutveckling, kommunikations- och sensorsystem, interoperabla radiosystem (Länk 16), IT-säkerhet, försvarslogistik, teknisk systemutveckling.

Webbplats: generic.se

Övriga ägare

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se