Fokusområden

NESP levererar resurs- och uppdragskonsulter inom många teknik- och metodområden. Den stora spännvidden gör att det finns behov av kontaktytor inom NESP som har till uppgift att verka som specialist inom området. Därför har vi skapat några fokusområden.

Ett fokusområde kan utgöras av det som FMV definierar som System i Fokus (SiF), kombinationer av dem eller i vissa specialfall delar av ett SiF. Det kan också vara ett metodstöd (exempelvis modellering) eller funktionsstöd (exempelvis ILS).

Nytta både för oss och för beställaren

Den främsta nyttan för NESP är att vi får en inre samordning. Exempelvis kan beställningar vara riktade mot ett och samma system i fokus, vilket gör att resurserna kan behöva detaljplaneras. Likaså kan vi verka för återbruk när det finns bevakning av vad som levererats tidigare inom nätverket.

Nyttan för FMV är tydliga ingångar till NESP, som också håller ihop området mellan beställningarna. Detta garanterar långsiktighet och återbruk, men också god omvärldsbevakning och planering.

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se