Ramavtal Konsulttjänster ILS

Ramavtal Konsulttjänster ILS omfattar konsulttjänster inom Integrerat logistikstöd.

Avtalet löper på två år med option på förlängning ytterligare fem år.

Ramavtalet kan användas av både FMV och Försvarsmakten.

NESP är utvald som ett av nio bolag att leverera på avtalet. Det innebär att varje avrop konkurrensutsätts mellan dessa nio bolag.

Därför ska du anlita NESP

  • NESP har mycket stor tillgång till kvalificerade och kompetenta resurser
  • NESP är en rutinerad leverantör till FMV och FM
  • Du kan lita på NESP i alla avseenden. Kvalitet och leveransprecision är nyckelord
Alexander Vukicevic, NESP

Mer om ramavtalet

Välkommen att kontakta oss!

avtal@nesp.se

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se