Vi har stabila och kompetenta ägare

NESP ägs av tre bolag, som alla har lång erfarenhet av IT-utveckling, såväl för militära som civila användningsområden. Alla ägarbolag kännetecknas också av att de är finansiellt stabila.

Bolagens respektive specialistområden kompletterar varandra och ger oss och dig direkt tillgång till både bred och djup kompetens.

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se