Geografisk information effektiviserar samarbete och möjliggör bättre och snabbare beslut

Trenden är tydlig – mängden information ökar snabbt. Det gäller i synnerhet geografisk information. Därför är det väsentligt att processer, databaser och system är optimerade för att ge dig rätt information när du behöver den.

Med tillförlitlig och snabb geografisk information får den militära enheten ett informationsövertag, vilket ökar möjligheten till att fatta rätt beslut i olika situationer. Exempel på frågor som kan besvaras med bra geografisk information är:

  • var finns mina resurser?
  • vad är den bästa placering av mina soldater för att övervaka ett område?
  • hur ser terrängframkomligheten ut i ett område för en potentiell framryckning?
  • hur kan jag samla in information i fält?
  • hur ska jag distribuera information till olika användare och aktörer?

NESP har mycket stor erfarenhet av hur geografisk information, geografiska informationssystem, geografiska analyser och karttjänster kan stödja och utveckla organisationer.

Inom Geografisk information hjälper vi dig med allt från:

  • Behovsanalyser och kravhantering
  • Tekniska förstudier och utredningar
  • Informationsdesign och systemarkitektur
  • Utveckling av metoder, processer för insamling, anskaffning, bearbetning, lagring, analys, presentation och distribution av geografisk information

Kompetens finns inom alla delar av systemets livscykel, från förstudie till avveckling.

Fokusområde Geografisk information

NESP förser dig med expertis kring geografisk informationshantering, som ger dig ett informationsövertag med kartan i centrum.

Övriga fokusområden

Network Enabling System Partner AB
Villa Fannalund, Gånstavägen 4
749 42 Enköping
Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se