ILS ser till att det kompletta systemet är tillgängligt när det behövs

Integrerat Logistikstöd (ILS) är en ledningsprocess och ett arbetssätt som används för att säkerställa att ett system eller en produkt kan användas, underhållas och förvaras till låg kostnad, samtidigt som krav på driftsäkerhet uppfylls. ILS-processen beskriver också de metoder och analyser som utgör verktygslådan vid utveckling av såväl det tekniska systemet som underhållssystemet.

Benämningen Integrerat Logistikstöd syftar på:

  • att det avser hela produktlivscykeln (integrerat),
  • att det är en teknisk tjänst inklusive underhåll och reservmaterielförsörjning (logistik), och på
  • processer och hjälpmedel (stöd)

ILS-processen innehåller analys av driftsäkerhet (att systemet är tillgängligt när det behövs). Analysen består i sin tur av följande komponenter:

  • funktionssäkerhet – att systemet fungerar när det behövs,
  • underhållsmässighet – att fel kan åtgärdas inom rimlig tid,
  • underhållssäkerhet – att underhållsresurser finns tillgängliga, och slutligen
  • kostnad (livscykelkostnadsanalys).

Fokusområde Integrerat Logistikstöd (ILS)

Genom att skapa en balanserad och kostnadseffektiv design av det tekniska systemet med tillhörande underhållssystem, bidrar Fokusområde ILS till att det kompletta systemet är tillgängligt när det behövs.

Övriga fokusområden

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se