Interoperabilitet ger möjlighet till effektiv internationell samverkan

Med interoperabilitet avses i detta fall militära enheters förmåga att multinationellt fungera effektivt tillsammans. Detta åstadkoms genom att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor på ett standardiserad sätt.

Interoperabilitet kan betraktas utifrån tre olika perspektiv: teknisk, semantisk och organisatorisk. Vårt fokusområde innefattar tjänsteerbjudanden inom samtliga perspektiv med tyngdpunkt på de tekniska aspekterna.

Med teknisk interoperabilitet för försvarsmakten avses i första hand nedanstående kommunikationssystem som ska medge förmåga till samfunktion då svenska styrkor ingår i internationella insatser:

  • Taktiska datalänkar (länk 16, länk 22, VMF)
  • Textskyddad talkommunikation med hjälp av SY-100 krypto
  • Störskyddad talkommunikation med hjälp av HaveQuick eller SATURN
  • Igenkänningsystem IFF med mode 4 och 5

Exempel på tjänsteerbjudanden

  • Tekniska förstudier och utredningar
  • Framtagning av interoperabilitetsanalyser och kravdokument utifrån internationell praxis
  • Tekniskt expertis vid integration av interoperabla system i FM Ledningssystem
  • Konfigurationsledning av interoperabla system
  • Stöd till systemsamordning mellan försvarsmakt, FMV och industri

Fokusområde Interoperabilitet

NESP erbjuder expertis inom interoperabilitet – förmågan till effektiv samverkan nationellt och i världen.

Övriga fokusområden

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se