Radiokommunikation är en av ledningssystemets hörnstenar

Fokusområdet Radio innefattar tjänsteerbjudanderelaterat radio- och antennsystem, kringutrustning, radiokommunikation samt ledningssystem, det sista ett område där flera radiosystem ingår.

Kompetens finns inom alla delar av systemets livscykel, från förstudie till avveckling. Fokus ligger på verksamhetsnivå system-av-system vilket ökar krav på bland annat kravhantering, konfigurationsledning, säkerhet och ILS.

Exempel på teknikområden

  • Signalbehandling och trådlös kommunikation
  • Spektrumanalys och vågutbredning
  • EMC/EMI och telekonflikt
  • Radio HW/SW och kringutrustning (filter, förstärkare, kablage etc.)
  • Fasta annex och antennsystem
  • Transmissionssystem samt routers, växlar och annan förmedling
  • Nät- och cellplanering
  • UWB och satellitkommunikation
  • Radiolänkar och interoperabla taktiska datalänkar
  • Kommersiella tekniker (M2M, TETRA, cellsystem, etc.)

Fokusområde Radio

NESP erbjuder expertis av radiokommunikationssystem, en av ledningssystemets hörnstenar.

Övriga fokusområden

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se