Sensorsystem — en kritisk del för att förse ledningssystemet med beslutsdata

Fokusområdet taktiska sensorer innefattar tjänsteerbjudanderelaterat sensorsystem och hantering av sensordata (sammanställning, analys och tolkning) samt hur man fusionerar information från flera olika källor och presenterar denna för beslutsfattare.

Kompetens finns inom alla delar av systemets livscykel, från förstudie till avveckling. Fokus ligger på verksamhetsnivå system-av-system vilket ökar krav på bland annat kravhantering, konfigurationsledning, säkerhet och ILS.

Exempel på teknikområden

  • Akustiska sensorer
  • Seismiska sensorer
  • Radarteknik
  • Optiska sensorer (elektro-optisk och IR-teknik)
  • Bild- och signalanalys
  • Sensorinformatik (klassificering, datafusion etc.)

Fokusområde Taktiska sensorer

NESP erbjuder expertis av sensorsystem, en kritisk del i att förse ledningssystemet med beslutsdata.

Övriga fokusområden

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se