Fokusområden

NESP levererar resurs- och uppdragskonsulter inom många teknik- och metodområden. Vi har valt att samla några av våra viktigaste områden under sammanfattande rubriker. Vi kallar dem fokusområden.

Ett fokusområde kan utgöras av det som FMV definierar som System i Fokus (SiF), kombinationer av dem eller i vissa specialfall delar av ett SiF. Det kan också vara ett metodstöd (exempelvis modellering) eller funktionsstöd (exempelvis ILS).

Nytta både för oss och för beställaren

Den främsta nyttan med att beskriva våra fokusområden för kund och leverantörer är att vi är tydliga med vårt erbjudande. Exempelvis kan beställningar vara riktade mot ett och samma system i fokus och vi kan lättare verka för återbruk.

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se