Inbjudan till FMV/NESP Informationsmöte

Avseende ramavtal ”Systemarbets- och livscykelstöd för FM Ledningssystem.

Välkommen till FMV/NESP Informationsmöte! Syftet med mötet är flera. Förutom att FMV och NESP avtalsledning informerar om läget i avtalet och hur det används så ges också fördjupningar från både FMV och NESP i kommande och pågående arbete inom ledningssystemområdet. Dessutom avsätts tid för mingel vilket inte är minst viktigt!

Agenda:

  1. Inledning. FMV/NESP
  2. Exempel på kommande konceptstudier inom Ledningssystemområdet. FMV
  3. NESP – FMV partner i utvecklingen av försvarsmaktens interoperabilitetsförmåga. NESP
  4. Fika och mingel.
  5. Presentation av utvärdering av ramavtalet. FMV
  6. Framtiden för ramavtalet. FMV/NESP

Jag hoppas att du har möjlighet att delta! Har du fler i din omgivning som du tycker borde vara med, FMV:are eller kollega, så sprid gärna denna inbjudan.

Välkomna!
Erik Eklöf

Tid, plats och anmälan

När: Torsdag den 26 mars 2015, klockan 09:00 till 12:00.

Var: Försvarshögskolan, Sverigesalen. Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Vi behöver din anmälan om deltagande senast fredag den 20 mars. Skicka anmälan till Linda Olsson, linda.olsson@nesp.se.

Om du undrar över något, så tveka inte att höra av dig!

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se