Tekniska konsulter inom flygmaterielområdet

NESP AB har tilldelats ramavtal med FMV avseende Tekniska konsulter inom Flygmaterielområdet, position 1 Designledning. Området omfattar systemarbete (Systems Engineering), produktledning, konfigurationsledning, systemledning, systemsäkerhet och (teknisk) verksamhetsledning.

Avtalet omfattar 2 år med option på ytterligare 5 år. Tre leverantörer har tilldelats ramavtalet och avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Avtalet började gälla 2022-07-07.

– NESP AB är stolta över det fortsatta förtroendet att få vara en viktig partner och leverantör till FMV och Försvarsmakten. Vi har ett strategiskt fokus på att erhålla ramavtal och utveckla vår roll inom försvarssegmentet. Att vi nu tilldelas detta ramavtal stärker vår position ytterligare vilket är mycket glädjande.”

Därför ska du anlita NESP

  • NESP har mycket stor tillgång till kvalificerade och kompetenta resurser
  • NESP är en rutinerad leverantör till FMV och FM
  • Du kan lita på NESP i alla avseenden. Kvalitet och leveransprecision är nyckelord
Alexander Vukicevic, NESP

Mer om ramavtalet

Välkommen att kontakta oss!

avtal@nesp.se

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se