Referenser

NESP bildades 2007 och är sedan 2013 ensam leverantör till FMV inom ramavtalet Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem. Inom ramavtalet levererar vi tjänster och resurskonsulter till stöd för FMV:s samtliga verksamhetsområden inom området Ledningssystem.

Huvudfokus har legat på de tidiga skedena i livscykeln; koncept-, utvecklings- respektive produktionsskedena.

Inom dessa områden har vi under åren bemannat och levererat ett antal projekt. Några av dessa kan du läsa om här.

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se