Övergripande systemledningsarbete avseende FMV ledningsstödsystem

FMV utarbetar varje år en ny utgåva av FMLS TS systemplan (FM-LedningsSystem Tekniska System), som ger övergripande styrning till alla ledningsstödsystem som FMV ansvarar för. Den utgår från Försvarsmaktens Systemplan Ledning och andra relevanta styrdokument.

Uppgiften i stort är att stödja FMV med att förbättra berörd verksamhet och tydliggöra både teknisk styrning och aktuella verksamhetsstyrningar.

Fokus i fas 2 ligger på framtagning av övergripande planer (sk masterplaner) som beskriver de tekniska systemens utveckling över tiden för aktuella och kommande systemversioner. Masterplanerna är tänkta som verktyg för att på ett lättöverskådligt sätt kommunicera väsentlig information om ett system och tydliggöra kritiska problem på en och samma bild. Mottagare skall lätt kunna ta till sig informationen på mindre än två minuter.

Projektet skall också leverera Remissutgåva 6.0 FMLS TS Systemplan, hantera tillhörande area på GA samt stödja SPL verksamhetsutveckling och en systemarbetsplan (SEP SPL).

Projektfakta

Uppdragets namn:Stöd FMLS TS Systemplan 6.0, fas 2.

Antal konsulter: 4, från tre bolag.

Projektets längd: 10 månader.

Tid från beställning till bemanning av projektet: 1 dag.

Se alla referensuppdrag

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se