Stöd vid avveckling av system och produkter

Uppdraget innebar att stödja enheten med process- och administrationsstöd i system- och produktavvecklingen.

I arbetet ingick att kvalitetssäkra processen för avveckling av en produkt eller ett system, och förbättra den så att den fungerar effektivt. Rent konkret innefattade det följande steg:

  • kartläggning av problemet
  • i vissa fall framtagning av ny process
  • testning av processen
  • utbildning av anställda och konsulter

I vissa fall så innefattade det även att hoppa in och själv göra jobbet, om enheten saknade resurser.

Vid uppstarten av uppdraget fanns det en stor ansamling av system och produkter som inte avvecklats, trots att avvecklingsbeslut var fattade. I slutet av projektet är de flesta system och produkter med avvecklingsbeslut avvecklade, processen är utvecklad, personal är utbildad och en rutinbeskrivning är framtagen.

Projektfakta

Uppdragets namn: Stöd vid avveckling av system och produkter.

Antal konsulter: 1.

Projektets längd: 16 månader.

Tid från beställning till bemanning av projektet: en vecka.

Se alla uppdragsreferenser

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se