Stöd för framtagning av förbandspaket och förbandsinstansiering

Uppdraget innebär att stödja FMV SPL Led med arbete kring framtagning av förbandspaket och förbandsinstansiering. Uppdraget skall även stödja med arbete avseende utveckling och vidmakthållande av gemensamma bibliotek i både modelleringsmiljö och förbandsinstansieringsdatabas.

Detta sker inom ramen för ett sammanhängande systemledningsstöd (SLS), som är levererat av NESP till FMV.

SLS-verksamheten bedrivs som en samlad verksamhet med sammanhållen ledning och planering. SLS FAS 2 levererar tjänsteprodukter inom följande områden:

 

Förbandspaket:

 • Intressentkravsammanställning (IKS) LSS Förband
 • Kravsammanställning (KSS) LSS Förband
 • Systemdefinition (SYD) LSS Förband
 • Implementeringsdokument (IMP) LSS Förband
 • Kravställda systemutformningar (KSU) LSS Förband

Förbandsinstansiering:

 • Internationella insatser
 • Typförband
 • Krigsförband inom IO14 (Flyg, Marin och Armé)

FMV gemensamma bibliotek:

 • Verksamhetsfunktionskedjor (VFK)
 • Ledningssystemfunktioner (LSF)
 • Tekniska systemfunktioner (TSF)
 • Tekniska funktionskedjor (TFK)
 • Funktionsobjekt (FO)

Projektfakta

Uppdragets namn: FMLS TS Systemledningsstöd (SLS) Fas 2.

Antal konsulter: 26.

Projektets längd: 10 månader.

Tid från beställning till bemanning av projektet: 3 dagar.

Se alla referensuppdrag

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se