Ramavtal Systemarbets- och livscykelstöd för FM ledningssystem

NESP har sedan 2013 som enda leverantör ramavtalet Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem. Vi har därmed rutinen och inarbetade processer för smidig handläggning. Du gör ett avrop, vi bemannar med kompetens!

Ramavtalets giltighetstid är förlängt t.o.m. 2021-06-30 med leverans 2021 ut.

Att göra ett avrop

Du fyller i en tjänstespecifikation som beskriver uppdraget. Den skickas sedan till ansvarige handläggare på FMV. Handläggaren kontaktar oss och vi ser till att ditt projekt blir bemannat och redo för uppstart i dialog med dig.

Vi hjälper dig genom hela processen vid behov. Hör av dig till oss för mer information och mallar!

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se