Vi har bara ett mål

NESP är ett företag med en enda verksamhet och mål: att vara FMV:s långsiktiga samarbetspartner i utvecklingen av Försvarsmaktens framtida ledningssystem. Detta gör vi genom att bemanna och leverera tjänster och resurskonsulter inom ramavtalet Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssytem. Vi har ett stort affärsnätverk med både stora och små tjänsteföretag som tillsammans ger dig en bred och djup kompetens inom upphandling, projektledning, design, arkitektur, utveckling och integration av ledningssystem. NESP är en oberoende aktör helt utan produktrelaterade affärsintressen. Vårt omfattande nätverk ger dig också tillgång till utvecklings- och testcentra, kontinuerlig omvärldsbevakning samt erfarenheter från internationella utvecklingsprojekt inom ledningssystemområdet.

Allt inom ledningssystem

Vi levererar tjänster till stöd för FMV:s samtliga verksamhetsområden inom området Ledningssystem. Huvudfokus är på de tidiga skedena i livscykeln; koncept-, utvecklings- respektive produktionsskedena. Tjänsterna utgörs av:

  • Systemdefinition och livscykelplanering,
  • teknisk inriktning av projekt inklusive utformning av designregler,
  • stöd i form av verktyg, metoder och metodutveckling, samt
  • konfigurationsledning.

Därför ska du anlita NESP

  • Din hantering av beställningar och projekt blir enklare, då vi är ensam leverantör inom ramavtalet.
  • Ditt projekt blir bemannat och redo för uppstart inom en arbetsvecka.
  • Du får direkt tillgång till ledande experter inom området militära ledningssystem.
  • Du får tillgång till såväl uppdrags- som resurskonsulter.

Mer om ramavtalet

I vår folder hittar du mer information, både om ramavtalet och om NESP.

Ladda ner folder

Vill du ha en tryckt version av foldern? Skicka ett mail till erik.eklof@nesp.se

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se