Tjänster

NESP står till tjänst med ett omfattande utbud av konsultexpertis, indelat i fem distinkta kategorier. Utöver detta har vi ett brett nätverk av konsulter vars kompetenser sträcker sig bortom traditionella kategoriseringar. För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.

Ledningssystem inom totalförsvaret

NESP är marknadsledande inom totalförsvarsrelaterad projektledning, design, arkitektur, utveckling och integration av ledningssystem inom totalförsvaret.

Vi kan fungera som en fabrik och leverera alla typer av systemarbeten inom totalförsvarets ledningsstödsystem :

 

 • Verksamhetsanalyser
 • Systemdefinitioner
 • Scenariobaserade verksamhetsanalyser
 • Tekniska systemanalyser
 • Säkerhetsmålsättningar
 • Intressent- och kravsammanställningar – kravhantering
 • Målsättningsstyrd systemutformning
 • Behovssättningsunderlag
 • Designledning
 • Modellering och systemarbete
 • Utredningar och rapporter
 • Systemstöd
 • Metodutveckling

Systemarbete och systemdesign

NESP kan systemarbete. Vi vet vad det betyder att jobba både med autonoma system och system av system.

Vi erbjuder systemingenjörer, systemarkitekter, enterprise architectures, programmerare etc.

Vi har tillgång till certifierad personal inom bl.a. system engineering (INCOSE), MODAF, XXX.

Våra konsulter har bred och djup kompetens inom systemdesign inom systemdesign:

 

 • Verksamhetsanalyser
 • Systemdefinitioner
 • Scenariobaserade verksamhetsanalyser
 • Tekniska systemanalyser
 • Säkerhetsmålsättningar
 • Intressent- och kravsammanställningar – kravhantering
 • Målsättningsstyrd systemutformning
 • Behovssättningsunderlag
 • Designledning
 • Modellering och systemarbete
 • Utredningar och rapporter

Informationssäkerhet / Cyber Security

Våra konsulter på NESP är experter inom informationssäkerhet.

Deras arbete täcker allt från implementering och skötsel av administrativa system som policys och riktlinjer till tekniska skyddslösningar.

Vi erbjuder tjänster som inkluderar att utveckla en omfattande och hållbar strategi för att skydda organisationens information, eller att arbeta med specifika delar inom en redan etablerad säkerhetsinfrastruktur.

IT inom totalförsvaret

Termen IT-konsult täcker ett vidsträckt område. Hos NESP fokuserar våra konsulter på att erbjuda rådgivning, utveckla lösningar och tillhandahålla support till myndigheter inom totalförsvaret som behöver assistans med sin tekniska infrastruktur.

Integrerat logistikstöd  (ILS)

På NESP erbjuder vi heltäckande konsulttjänster inom alla aspekter av integrerat logistikstöd (ILS).

Vårt team av konsulter har förmågan att antingen ta ledningen i ILS-relaterade projekt eller bidra genom att utföra analyser, utarbeta dokumentation och genomföra implementering av ILS i projekt, produkter eller system.

Genom vår expertis garanterar vi att produkter kan användas och underhållas kostnadseffektivt, samtidigt som de möter strikta krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet och underhållsvänlighet.