NESP är FMV:s samarbetspartner i arbetet med att
utveckla Försvarsmaktens framtida ledningssystem.
Vi ger dig direkt tillgång till den ledande expertisen
inom militära ledningssystem.

Att anlita NESP är enkelt, snabbt och tryggt

Vår mångåriga erfarenhet av att vara ramavtalsinnehavare innebär stora fördelar för dig som beställer tjänster eller resurskonsulter hos oss.

NESP har som enda leverantör ramavtalet Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem, med Försvarets Materielverk.

NESP har också ett ramavtal för ILS-tjänster, ett avtal som delas med åtta andra bolag.

Din hantering blir mycket enklare.

Hos FMV och NESP finns det tydliga rutiner och kontaktpersoner utsedda för utnyttjande av ramavtalet Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem. Du behöver bara skapa en specifikation som beskriver uppdraget. Sedan ser vi till att ditt projekt blir bemannat och redo för uppstart.

Ditt projekt kan starta direkt.

Tack vare vårt stora nätverk kan vi bemanna alla projekt – stora som små – inom en arbetsvecka.

Du kan lita på oss.

Du får automatiskt tillgång till Sveriges ledande experter och resurser inom området militära ledningssystem och ILS. Och skulle kompetensen saknas inom landets gränser så har vi genom vårt stora nätverk möjlighet att snabbt ta in kompetens från såväl Europa som övriga världen. Att leverera på tid och till överenskommen kostnad är en självklarhet för oss. 

Läs mer om NESP och hur vi kan hjälpa dig

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se