NESP är FMV:s samarbetspartner i arbetet med att
utveckla Försvarsmaktens framtida ledningssystem.
Vi ger dig direkt tillgång till den ledande expertisen
inom militära ledningssystem.

Att anlita NESP är enkelt, snabbt och tryggt

NESP är ett konsortium och affärsnätverk bestående av ett 150-tal tjänsteföretag som tillsammans förfogar över en bred och djup kompetens som är i affärsupplägg och leveranskapacitet marknadsledande inom försvarsrelaterad upphandling, projektledning, design, arkitektur, utveckling och integration av ledningssystem

Inga produktrelaterade affärsintressen

NESP har inga produktrelaterade affärsintressen utan är en oberoende aktör.

Unik domänkunskap

NESP har av naturliga skäl ett stort fokus på försvarsområdet där ledningssystem är en viktig del av verksamheten. Domänkunskapen om totalförsvaret deras historik, verksamhet och systemportfölj är unik

Du kan lita på oss.

Du får automatiskt tillgång till Sveriges ledande experter och resurser inom totalförsvaret. Och skulle kompetensen saknas inom landets gränser så har vi genom vårt stora nätverk möjlighet att snabbt ta in kompetens från såväl Europa som övriga världen. Att leverera på tid och till överenskommen kostnad är en självklarhet för oss.

Läs mer om NESP och hur vi kan hjälpa dig

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se