Erfarenhet

NESP etablerades 2007 och har stor rutin och erfarenhet av att stödja FMV och FM med konsultkompetens.

Vi har ett stort affärsnätverk med både stora och små tjänsteföretag som tillsammans ger dig en bred och djup kompetens inom upphandling, projektledning, design, arkitektur, utveckling och integration.

Vi har bara ett mål

NESP är ett företag med en enda verksamhet och mål: att vara Försvarsmaktens och FMV:s långsiktiga samarbetspartner i utvecklingen av  framtida system. Detta gör vi genom att bemanna och leverera tjänster och resurskonsulter.

NESP är en oberoende aktör helt utan produktrelaterade affärsintressen. Vårt omfattande nätverk ger dig också tillgång till utvecklings- och testcentra, kontinuerlig omvärldsbevakning samt erfarenheter från internationella utvecklingsprojekt inom olika delar av ledningssystemområdet.

Allt inom området ledningssystem

Vi levererar tjänster till stöd för FMV:s samtliga verksamhetsområden inom området Ledningssystem. Huvudfokus är på de tidiga skedena i livscykeln; koncept-, utvecklings- respektive produktionsskedena. Tjänsterna utgörs av:

 • Systemdefinition och livscykelplanering,
 • teknisk inriktning av projekt inklusive utformning av designregler,
 • stöd i form av verktyg, metoder och metodutveckling,
 • konfigurationsledning.

Allt inom området ILS

Vi levererar tjänster till Försvarsmaktens och FMVs projekt avseende ILS-kompetens. Tjänsterna skall bidra till att säkerställa att systemen uppnår hög driftsäkerhet till lägsta möjliga livscykelkostnad och utgörs av:

 • dimensionering och optimering av underhållsystem utifrån krav på tillgänglighet, uthållighet och livscykelkostnad.

Designledning inom flygmaterielområdet

Området omfattar systemarbete (Systems Engineering), produktledning, konfigurationsledning, systemledning, systemsäkerhet och (teknisk) verksamhetsledning.

Det omfattar även regelverk relaterade till luftfart (RML, EASA, FAR etcetera) och certifieringsarbete för såväl komplett luftfartyg som ingående komponenter samt samordning och integration mellan system och angränsande system vilket innebär deltagande i arbete med kravställning, utveckling, uppföljning samt modifiering inom teknikområdet.

Därför ska du anlita NESP

 • Hela vår existens handlar om att fungera som ett affärsmässigt, smidigt och snabbt nav
 • Din hantering av beställningar och projekt blir enklare, då vi har väl inarbetade rutiner avseende administrationen av beställningar.
 • Vi stöttar och hjälper till hela vägen om så önskas.
 • Ditt projekt kan bli bemannat och redo för uppstart inom en arbetsvecka.
 • Vi står för kvalitet, leveranssäkerhet och pålitlighet
 • Du får direkt tillgång till ledande experter inom hela området militära ledningssystem.
 • Du får tillgång till såväl uppdrags- som resurskonsulter.

Mer om ramavtalen

Vill du läsa mer om våra ramavtal så hittar du det under fliken ramavtal.

Vill du veta mer? Skicka ett mail till info@nesp.se

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Network Enabling System Partner AB
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon 070-265 65 11
info@nesp.se