Om NESP

NESP bildades 2007 av fem företag med målet att vinna ramavtal inom området systemarbete hos två större myndigheter verksamma i totalförsvaret.

Redan det året säkrade NESP sitt första ramavtal mot dessa myndigheter och har sedan dess varit en pålitlig konsortieledare som levererar högkvalitativa konsulter.

Från 2020 minskades antalet ägarbolag till tre, alla aktiva inom sin sektor.

NESP är skickligt organiserade och besitter den nödvändiga kunskapen, erfarenheten och processerna för att effektivt agera som konsortieledare för sina kunders räkning.

Vår enda roll är att vara en dedikerad partner till både kunder och leverantörer, och erbjuda den optimala lösningen för båda parter.

Leverantörsnätverket hos NESP består huvudsakligen av små och medelstora företag (SMEs), vilket ger kunderna tillgång till en omfattande och högkompetent personalbas.

Mindre företag som samarbetar med NESP kan förlita sig på en helt rättvis behandling.

NESP skapar en win-win-situation för både kunder och leverantörer.

Många leverantörer som var med vid starten 2007 är fortfarande aktiva inom NESP:s nätverk, vilket bevisar vår förmåga att upprätthålla en unik kultur där både kunder och leverantörer är nöjda.

Network Enabling System Partner AB

Adress:
Mästergatan 7
745 37 Enköping

Telefon: 070 265 65 11

Organisationsnummer: 556287-7711

VAT: SE556287771101

EDF PlC: 890166188

ISO-certifieringar:
NESP är ISO-9001 och 14001-certifierat.

Sekretess, riktighet och tillgänglighet

Hos NESP kan både kunder och leverantörer känna sig trygga.

Vår informationssäkerhet bygger på tre pelare:

  • Sekretess: Vi ser till att ingen obehörig person får tillgång till information.
  • Riktighet: Vi garanterar att korrekt information alltid tillhandahålls till våra kunder och partners.
  • Tillgänglighet: Vi säkerställer att relevant information är lättillgänglig för de som behöver den i samband med sitt samarbete med oss.

Information i alla dess former, vare sig det handlar om data eller system, är bland våra mest värdefulla resurser.

Det är allas ansvar hos oss att skydda denna information mot hot, oavsett om de kommer inifrån eller utifrån, och oavsett om de är medvetna eller omedvetna.

För att upprätthålla vår höga standard på informationssäkerhet har vi organiserat vårt säkerhetsarbete i olika områden.

Dessa inkluderar fysisk säkerhet, administrativ säkerhet, datasäkerhet/IT-säkerhet, personsäkerhet och kommunikationssäkerhet.

NESP Värdegrund

Enkelt

Genom att anlita NESP får kunden på ett samlat sätt tillgång till ledande kompetens inom ledningssystem för totalförsvaret.  Samtidigt får anslutna konsultbolag en ingång att verka enskilt eller tillsammans med andra inom berörda myndigheter.

Snabbt

NESP är organiserat för att snabbt svara på kundens önskemål och bemanna uppdrag med rätt kompetens, på rätt tid och på rätt plats.

Tryggt

Kunder till NESP kan räkna med kvalitetssäkrade leveranser både när det gäller leveranstider och kvalitet på utfört arbete. Naturligtvis gäller detta även korrekta fakturor och rapportering av upparbetning och budget. Som underentreprenör till NESP så ingår man i ett stort nätverk, där varje bolag kan vara säker på att alla behandlas lika enligt fastslagna regelverk. Målet är att vi ska uppfylla både kundens och våra underentreprenörers krav och förväntningar.

Hållbart

Miljöpåverkan inom NESP är liten, men vi vill ändå bidra med det vi kan för en hållbar utveckling. Det gäller allt från att miljöanpassa våra tjänster och kontor till att vår personal och våra underentreprenörer (konsulter) ska trivas och vara nöjda med att arbeta med NESP.